Besloten Algemene Ledenvergadering HSV De Rijnstreek

Op 1 november organiseert het bestuur van het bestuur van de Hengelsportvereniging “De Rijnstreek” Woerden een besloten Algemene Ledenvergadering met daaropvolgend een openbaar gedeelte.

Als jij lid bent van deze HSV ben je van harte uitgenodigd om vanavond richting het gebouw van Avicultura aan de Singel 43 in Woerden te komen om deze meeting bij te wonen.  

Aanvang: 19.30 uur – zaal geopend vanaf 19.00 uur.
AGENDA:

1.Opening door de voorzitter.
2.Ingekomen stukken en mededelingen.
3.Vaststelling agenda.
4.Notulen Algemene Ledenvergadering 12 april 2019.
5.Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: onze voorzitter Cor van Tuijl.
Tegenkandidaten kunnen zich melden, of kunnen gemeld worden bij de secretaris tot 26-10.
6.Vaststellen begroting 2020.
7.Vaststellen contributie 2020.
8.Rondvraag
9.Sluiting.

In de pauze is er onder het genot van een hapje en een drankje tijd om zich voor te bereiden op, op dit moment van schrijven nog onbekende spreker.

 Terug

01-11-2019
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank
https://www.nextlevelviscoach.nl
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank