Problemen met Belgische jaagpaden.

In Belgie heb je langs de kanalen jaagpaden. Deze jaagpaden zijn in eerste instantie aangelegd voor exploitatie en onderhoud van de kanalen en worden door sportvissers gebruikt om de visplaats te bereiken. Voor een beperkt aantal redenen worden vergunningen verleend om met voertuigen de jaagpaden te gebruiken. Dit zijn vooral personen die beroepshalve gebruik moeten maken van de jaagpaden, omwonenden en personen met een bepaalde graad van invaliditeit.

Hoewel de jaagpaden officieel verboden terrein zijn worden ze al tientallen jaren door sportvissers gebruikt om de visplaats te bereiken. Vooral door het toenemende verkeer op de jaagpaden, zowel professioneel als recreatief (fietsers, hengelaars) en het niet geoorloofd gebruik voor vooral sluipverkeer, heeft de Dienst van de Scheepvaart in Hasselt actie ondernomen en het gebruik van de jaagpaden verboden.

Concreet houdt dit in dat je als sportvisser de kans loopt op een bekeuring van rond de  € 80,00 als je met de auto gebruik maakt van een jaagpad. Vooral voor de hengelaars die regelmatig aan het Prins Albertkanaal gaan vissen heeft dit grote gevolgen. Het kanaal is op geen enkele andere manier te bereiken dan via het jaagpad. Deze maatregel zorgt er dan ook voor dat je geen hengeltje meer uit kunt gooien in dit kanaal

De Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden heeft kortgeleden een gesprek gehad met vertegenwoordigers van De Dienst van de Scheepvaart. De uitkomst van dit gesprek is dat Dienst begrip heeft voor het standpunt van de hengelaars maar hiervoor niet zomaar een uitzondering kan maken. De afspraak is dat de Dienst een en ander mee zal nemen in gesprekken met hogere overheidsdiensten. Tot die tijd is het dus handig om hier rekening mee te houden. Je loopt anders de kans op een stevige bekeuringTerug

17-10-2014
http://www.warmtekleding.nl/
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.frenkiesdobbers.nl
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.johnkooijhengelsport.nl
blank
https://www.woutvanleeuwen.nl/
blank
http://www.garbolino.fr
blank
http://www.topdobbers.nl
blank
http://www.hemuhengelsport.nl
blank
http://www.evezet.nl
blank
http://www.petervdwillik.nl
blank
http://www.hengelsportfauna.nl/
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.fishmatrix.co.uk/
blank
http://www.jvbaits.nl
blank