Gele kaart en de Topcompetitie

Begin april publiceerden wij een verslag van de 2de dag van de Topcompetitie aan het Kanaal door Voorne. Enkele deelnemers kregen van de organisator Sportvisserij Nederland een gele kaart uitgereikt Twee deelnemers ontvingen een gele kaart voor het niet afmelden en twee voor het meer dan 20 kg vis in een leefnet aanbieden. Bij deze 2 deelnemers werd de vangst boven de 20 kg niet gewaardeerd. Wie deze deelnemers zijn werd niet bekend gemaakt door de organisator Sportvisserij Nederland. Iets wat opmerkelijk genoemd kan worden omdat het krijgen van een gele kaart in principe niet zonder sancties blijft.  
 
Het reglement van de Topcompetitie vermeldt immers over het krijgen van gele kaarten het volgende:
 
 23. Een gele kaart kan tijdens de wedstrijd alleen worden uitgereikt door een hoofdcontroleur.
Deelnemers die een eerste of tweede gele kaart ontvangen krijgen voor deze
wedstrijd het aantal punten van de deelnemers zonder vangst. Voor de tweede gele
kaart worden tevens 10 extra punten opgeteld bij het puntentotaal van hun 6 beste
wedstrijden. Indien men in de topcompetitie een derde gele kaart ontvangt wordt
men gediskwalificeerd. Diskwalificatie betekent dat de toegang tot de resterende wedstrijden van de topcompetitie wordt ontzegd (zonder teruggave van licentie- en inschrijfgelden) en dat men niet wordt opgenomen in de uitslag en in de eindklassering.
 
Als een deelnemer dan een gele kaart krijgt mag je verwachten dat hierop automatisch 1 van de in artikel 23 genoemde sancties volgt. Omdat er niet duidelijk was wie nu een kaart heeft ontvangen en hoe dan de daaraan gekoppelde sancties herkenbaar zijn in het klassement hebben we een drietal weken terug onderstaande email naar Sportvisserij Nederland verzonden:
 
Geachte heer ………
 
Tijdens de 2de dag van de topcompetitie zijn er, volgens het gepubliceerde verslag van Sportvisserij Nederland, 4 gele kaarten uitgedeeld aan deelnemers. Twee daarvan zijn uitgedeeld aan deelnemers die meer dan 20 kilo vis per leefnet ter weging aanboden.
 
Uit de gepubliceerde uitslagen en uit de gepubliceerde ranglijst na twee competitiedagen valt niet op te maken wie deze deelnemers zijn en hoe de in artikel 23 omschreven sanctie is uitgevoerd danwel is toegepast
 
Omdat wij willen voorkomen dat een publicatie van onze kant over het onderwerp “gele kaart en de topcompetitie” wellicht foutieve info bevat het verzoek aan u of u aan kunt geven wat er daadwerkelijk met de toegekende twee gele kaarten is gebeurd welke beide deelnemers voor meer dan 20 kilo in het leefnet mochten ontvangen
 
Met vriendelijke groet,
 
Gijs Nederlof
www.matchfishing.nl
 
Nu begint het wachten en na een ruim twee weken ontvangen we onderstaande reactie:
 
Hallo Gijs,

Afgelopen week is er overleg gepleegd hierover. De twee betreffende deelnemers hebben conform het huidige reglement een gele kaart ontvangen. Dat heeft echter geen consequenties voor het verdere verloop van de topcompetitie.
Met ingang van 2010 wordt deze sanctie uit het reglement gehaald. Wel blijft gehandhaafd dat het meerdere aan kg boven de 20 kg in een leefnet, komt te vervallen.

Met vriendelijke groet,

………………
 
 
Belangrijk is dat er duidelijk wordt dat de gele kaarten wel zijn uitgedeeld maar, in tegenstelling tot hetgeen bepaald is in artikel 23, geen verdere consequenties hebben voor de desbetreffende deelnemers. Opmij komt dit wat vreemd over. Het is aan de hoofdcontroleur om te bepalen of de overtreding zwaar genoeg is om te worden bestraft met een gele kaart. Deze geeft vervolgens een deelnemer een gele kaart. Volgens mij treed dan automatisch artikel 23 in werking.
 
Als je als organisatie in dit soort situaties niet publiceert wie dan wel de ontvangers van de gele kaart zijn ontstaat er een grijs gebied waarbij je de markt de kans geeft om er haar eigen verhaal van te maken. Het argument dat de gele kaart in 2010 afgeschaft gaat worden kan geen argument zijn om nu met gele kaarten te blijven zwaaien en vervolgens de daarbij behorende sancties niet te hanteren. Schaf dan de gele kaart met onmiddelijke ingang af.
 
Nu is er een situatie ontstaan waarbij je als organisatie in feite vleugellam bent. Conform het reglement dien je in bepaalde gevallen een gele kaart uit te delen die zonder de daarbij behorende sancties wordt opgelegd. Dit geeft elke deelnemer een vrijbrief om in principe te doen waar hij/zij zin in heeft. Als controleur sta je nu met een gele kaart te zwaaien waarvan iedereen weet dat dit niet zoveel voorstelt.
 
 Gijs Nederlof
 
Reacties: positief als negatief zijn natuurlijk van harte welkom via info@matchfishing.nl
 


Terug

15-05-2009
http://www.fishcresta.eu
blank
http://www.evezet.nl/cms/index.php/nl/
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.frenkiesdobbers.nl
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank
http://www.petervdwillik.nl
blank
http://www.topdobbers.nl
blank
http://www.garbolino.fr
blank
http://www.hemuhengelsport.nl
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.jvbaits.nl
blank