Algemene SNB jaarvergadering 2013

Bij deze nodigen wij u van harte uit om naar onze Algemene Ledenvergadering te komen. Dit is de beste kans om met ons van gedachten te wisselen over de SNB. Let op: Deze keer niet bij Sportvisserij Nederland, zoals afgelopen jaren, maar in het prachtige Noord Hollandse De Rijp! (Incl. lezing door Bertus Rozemeijer en incl. tweedehandsmarkt)

 

locatie : Het Rijperhuis, Sloep 1, 1483 HA De Rijp

datum : zaterdag 6 april 2013

aanvang :10.00 uur; zaal open om 9.00 uur

De “Nieuwe SNB”

Het zou fijn zijn als er een grote opkomst is tijdens en na de vergadering. Wij kunnen dan wellicht ook met u van gedachten wisselen over uw en onze ideeën voor een “nieuwe SNB”. Zonder uw mening weten wij immers niet welke kant u met onze vereniging graag op zou willen.


Een presentje voor iedere bezoeker !!!

Voor iedereen die onze ledenvergadering bezoekt hebben we van één van onze samenwerkingspartners een presentje gekregen. U kunt dus een leuk “snoek-present” tegemoet zien.

Extra programma na afloop

Na afloop van de vergadering zullen wij voor u een lunch verzorgen. Tevens is er na de lunch een lezing van Bertus Rozemeijer met als thema: “snoeken in het voorjaar”

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om uw gebruikte materiaal mee te nemen en zelf te verkopen. Een soort mini-ruilbeurs dus!


Agenda

1. Opening

2. Notulen van de vorige SNB-jaarvergadering (liggen ter inzage)

3. Jaarverslag secretaris (ligt ter inzage)

4. Jaarverslag penningmeester, alsmede verslag van kascontrole

(de diverse financiële stukken liggen ter inzage). Tevens verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

5. Verslag regiocoördinator

6. Verslag praktijkdagencoördinator

7. Verslag van redacties van website en Snoekerijen

8. Bestuursverkiezing

(Aftredend en herkiesbaar: Gerard De Boer.

Aftredend en niet herkiesbaar:


Hans Van Dinter, Arno Van Zon en Robert-Paul Wolters. Voor de opvolging van Arno Van Zon als voorzitter heeft het bestuur intern Ingmar Boersma op deze post benoemd. Voor de vrij gekomen post van secretaris stelt het bestuur voor Bert Kolkman te benoemen.

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk een week voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de SNB, Schermerhornstraat 112, 8015 AB Zwolle. Of via secretaris@snoekstudiegroep.nl)


PAUZE (Tijd voor koffie etc.)

9. Manifestatie SNB

10. Promotieteam SNB

11. Rondvraag

12. Sluiting

Toegang, alleen voor leden van de Snoekstudiegroep Nederland Belgie

 Terug

02-04-2013
http://www.petervdwillik.nl
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.evezet.nl
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
http://www.garbolino.fr
blank
http://www.hengelsportfauna.nl/
blank
http://www.frenkiesdobbers.nl
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.hemuhengelsport.nl
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.fishmatrix.co.uk/
blank
http://www.topdobbers.nl
blank