Werkzaamheden vispassage Loondermolen

Waterschap De Dommel start 26 augustus met de aanleg van een vispassage in de Dommel. Ten zuiden van Waalre ligt in de Dommel een stuw. Deze stuw bij de Dommelseweg vormt nu nog een barrière voor vissen. Maar door de aanleg van een vispassage is het straks voor vissoorten zoals het bermpje en de riviergondel mogelijk om stroomopwaarts te zwemmen.

Het waterschap gaat de stuw in De Dommel vispasseerbaar maken door een zogenaamde bekkenvispassage aan te leggen. Deze vispassage, ook wel een vistrap genoemd, bestaat uit zes stenen drempels. De stenen drempels komen trapsgewijs in het water te liggen. Hierdoor kunnen vissen het hoogteverschil in het water overbruggen. Met kleine sprongen zwemmen ze dan stroomopwaarts om zich in hoger gelegen gebieden voort te planten. Met deze aanpassing zal de biodiversiteit in het gebied toenemen.

Naast de belemmering voor de vissen, is gebleken dat de waterverdeling over de twee lopen van de beek (de hoofdloop en de bypass over het landgoed Loonderhoeve) moeilijk te sturen is. Dit komt omdat de splitsing van de waterlopen benedenstrooms de stuw ligt. Dit veroorzaakt verzanding van de bypass en de Dommel. Binnen het project worden maatregelen genomen om deze verzanding tegen te gaan.

De werkzaamheden zullen na de bouwvak uitgevoerd worden. Op het landgoed Loonderhoeve wordt de waterbodem gesaneerd (schoongemaakt) en wordt de verzanding van de beek aangepakt. Vervolgens wordt de vispassage aangelegd en komt er een nieuwe stuw in de Dommel. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden vóór november 2010 afgerond worden. Aannemer Liebregts BV uit Middelbeers zal het werk uit gaan voerenTerug

05-08-2010
http://www.petervdwillik.nl
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.frenkiesdobbers.nl
blank
http://www.topdobbers.nl
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
http://www.garbolino.fr
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.hemuhengelsport.nl
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank