Vervolg visstand onderzoek Zuidelijke Randmeren

Sport- en beroepsvisserij starten vanaf maandag 7 oktober met het tweede jaar van het vierjarige onderzoek naar de visstand op de Zuidelijke Randmeren. Twee weken lang wordt er gevist met een zegen/sleepnet op het Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw. Medewerkers van Sportvisserij (MidWest) Nederland zijn aan boord om het onderzoek te begeleiden. Na het meten van de gevangen vissoorten zetten de onderzoekers alle vis direct weer terug. Om meer te weten te komen over het migratiepatroon van brasem en de eventuele uitwisseling tussen wateren, krijgen bij dit onderzoek verschillende brasems een zender om ze te kunnen volgen.

Samenwerking sport- en beroepsvisserij

De beroepsvisserij en sportvisserij op de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) zijn sinds het najaar van 2018 bezig met een uniek experiment. Vier jaar lang vissen beroepsvissers op deze wateren alleen met fuiken op aal; met hun sleepnetten (de zogenaamde zegen) vissen ze alleen in samenwerking met de sportvisserij ten behoeve van monitoring/onderzoek voor het experiment. Aan het einde van de vierjarige onderzoeksperiode evalueren sport- en beroepsvisserij het experiment.

Uitvoering onderzoek

Verspreid over de Zuidelijke Randmeren gaan de onderzoekers verschillende zegentrekken uitvoeren. Op sommige dagen zijn zelfs twee boten/onderzoeksploegen actief. Een dertigtal brasems krijgt in samenwerking met Wageningen Marine Research (WMR) een zender. WMR gaat de komende maanden ook brasems op het Markermeer (40 brasems) en IJsselmeer (60 brasems) voorzien van zenders. Op strategische locaties zoals bruggen en in- en uittrekpunten zijn ontvangers geplaatst. Zwemt een brasem met zender langs een ontvanger dan volgt er een signaal en zo brengen de onderzoekers de komende jaren het migratiepatroon van brasem in kaart.

Let op: ook aankomende week (vanaf maandag 30 september) vindt er visstandonderzoek op de Zuidelijke Randmeren plaats. Adviesbureau ATKB voert dit onderzoek uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland hebben Rijkswaterstaat gevraagd om dit aanvullende onderzoek uit te voeren, zodat gezamenlijk een nog beter beeld van de visstand ontstaat. Het onderzoek van ATKB vindt voornamelijk in het donker plaats en ook bij dit onderzoek vissen beroepsvissers met netten.Terug

02-10-2019
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
https://www.nextlevelviscoach.nl
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank