Vacatures Sportvisserij Zuidwest Nederland

Sportvisserij Zuidwest Nederland zoekt twee nieuwe bestuursleden (één dagelijks bestuurslid en één algemeen bestuurslid) en heeft daarnaast verschillende functies waar bestuurders aftredend en herkiesbaar zijn. De procedure is dat vacatures voor bestuursleden twee weken voorafgaand aan het versturen van de stukken van de algemene ledenvergadering aan de leden via de website van Sportvisserij Zuidwest Nederland bekendgemaakt worden. Heb jij bestuurservaring, ben jij een teamplayer en beschik je over een breed netwerk? Lees dan snel verder…Conform het rooster van aftreden dienen de volgende bestuursfuncties te worden ingevuld:

Dagelijks bestuurslid - Voorzitter: Eric Marteijn – aftredend en herkiesbaar
Dagelijks bestuurslid - Secretaris: Ben Biondina – aftredend en niet herkiesbaar
Algemeen bestuurslid (zeesportvisserij): vacant
Algemeen bestuurslid (wedstrijden): Cees van Berlo – aftredend en herkiesbaar
Algemeen bestuurslid (visserij, controle en handhaving): Henk Embregts – aftredend en herkiesbaar

Wil van Gils, thans dagelijks bestuurslid - penningmeester, heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris. Indien Wil van Gils door de ALV wordt gekozen als secretaris, is ook de functie van dagelijks bestuurslid - penningmeester vacant. Vooruitlopend op deze mogelijke wisseling van functie, zoeken we ook kandidaten voor de functie penningmeester.


Waar bestaat het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland uit?
Het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland bestaat uit negen bestuursleden. Drie dagelijks bestuursleden; voorzitter, secretaris en penningmeester en zes algemene bestuursleden met de portefeuilles ‘Wedstrijden’, ‘Visserij, Controle en Handhaving’, ‘Promotie, Communicatie en Voorzieningen’, ‘Water- en visstandbeheer’, ‘Zeesportvisserij’ en ‘Jeugd’.

Wie zoeken wij – algemene zaken alle bestuursleden?
De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond:
- Heeft ervaring met (verenigings)bestuur;
- Heeft een HBO/academisch werk- en denkniveau;
- Is minimaal een halve dag in de week beschikbaar voor de functie in geval van een algemeen bestuurslid. Een dagelijks bestuurslid is minimaal twee dagdelen per week beschikbaar;Persoonlijke eigenschappen/competenties:
- Communicatief en bestuurlijk sensitief;
- Kan leiding geven aan vergaderingen;
- Organisatietalent en teamplayer;
- Inspirerend, enthousiasmerend en positief;
- Bestuurlijk uithoudingsvermogen.

Om een goede geografische spreiding over het gebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland te hebben, zijn we in het bijzonder op zoek naar kandidaten uit Zuid-Holland. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.Specifieke zaken voor de verschillende functies:

Dagelijks bestuurslid - Voorzitter:
- Heeft ruime ervaring met het leidinggeven aan teams/organisaties;
- Heeft (ruime) ervaring met het voeren van personeelsbeleid;
- Is een verbinder met andere partijen en onderhoudt bestuurlijke contacten, in lijn met ons beleidsplan “Samen naar buiten!”;
- Affiniteit met de hengelsport is een pré, maar is niet beslist noodzakelijk.

Dagelijks bestuurslid - Secretaris:
- Heeft (ruime) ervaring in vergelijkbare functie(s);
- is bestuurlijk verantwoordelijk voor interne en externe communicatie;
- is bestuurlijk verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag;
- is bestuurlijk verantwoordelijk voor het verzorgen van uitnodigingen, agenda, notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;
- Affiniteit met de hengelsport is een pré, maar is niet beslist noodzakelijk.Dagelijks bestuurslid – Penningmeester:

- Heeft (ruime) ervaring met de financiële administratie, het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en het beheersen van budgetten;
- Zorgt – ondersteund door financieel medewerkster en directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland – voor het beheer van de kas en  bankrekeningen;
- Zorgt – ondersteund door financieel medewerkster en directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland – voor het betalen van  rekeningen;
- Zorgt – ondersteund door financieel medewerkster en directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland – voor het opstellen van het financieel jaarverslag, het controleren van de financiële stukken met de Financiële Adviescommissie (FAC) en de accountant, hetopstellen van de begroting en het doen van voorstellen voor eventuele afdrachtwijziging;
- Affiniteit met de hengelsport is een pré, maar is niet beslist noodzakelijk.Algemeen bestuurslid (zeesportvisserij): 

- Heeft interesse in zeeviswedstrijden;- Toont betrokkenheid- en heeft kennis van zaken op het gebied van de  zeesportvisserij.

Algemeen bestuurslid (wedstrijden):
- Heeft ambitie om het beleidsplan “Als team naar de top” binnen Sportvisserij   Zuidwest Nederland tot uitvoering te brengen;
- Toont betrokkenheid- en heeft kennis van zaken op het gebied van de   wedstrijdvisserij (bij voorkeur op zowel zoet als zout water).
- Is beschikbaar in weekenden voor het bijwonen van (een aantal) door  Sportvisserij Zuidwest Nederland georganiseerde wedstrijden. 


Algemeen bestuurslid (visserij, controle en handhaving):

- Heeft kennis van zaken op het gebied van wet- en regelgeving Visserijwet,  controle en handhaving.

 Voorwaarden
Het betreft in eerste aanleg een benoeming voor een termijn van drie jaar. Bestuurslid bij Sportvisserij Zuidwest Nederland is een vrijwilligersfunctie, waarvoor je een onkosten- en reiskostenvergoeding ontvangt.

Procedure

Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken tot uiterlijk 25 april 2018 door een motivatiebrief en CV op te sturen naar info@sportvisserijzwn.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Björn Schutz, directeur Sportvisserij Zuidwest Nederland via 0162-687260.

 

 

 Terug

21-04-2018
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
https://www.nextlevelviscoach.nl
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
https://www.bdstore.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=23762_982543_40030_&r=
blank