Gat van Hawk blijft open voor sportvissers

Dat Natura2000 nogal wat gevolgen heeft voor ons sportvissers is een open deur intrappen. De gevolgen voor onze prachtige hobby zijn desastreus. De uitvoerders van die verhaal streven proberen van Nederland een aquarium te maken met alle gevolgen van dien. In het kader van de gemaakte Natura2000  beheersplannen zijn in het gebied Voordelta vijf rustgebieden aangewezen.

In de aangewezen gebieden mag dus eigenlijk niet gevist gaan worden. De aanwezige vogelsoorten en zeehonden moeten binnen deze gebieden immers ongestoord kunnen rusten en foerageren. Eén van deze rustgebieden is het gebied ‘ Slikken van Voorne’, gelegen bij Oostvoorne. Binnen dit rustgebied ligt het Gat van Hawk, dat voor sportvissers een belangrijke vaarverbinding vormt tussen de haven en trailerhelling van Stellendam en diverse goede visstekken rondom de Maasvlakte.

Op 31 oktober is het zogenaamde Toegangsbeperkingsbesluit Slikken van Voorne gepubliceerd in de Staatscourant. In dit besluit zijn enkele aanvullende regels en uitzonderingen opgenomen voor wat betreft activiteiten in dit gebied.

Een voor de sportvisserij zeer belangrijke uitzondering op de toegangsverbod is dat doorvaart van het rustgebied door het Gat van Hawk voor sportvissers gedurende het gehele jaar blijft toegestaan! Dit betekent dat de visgronden op de Maasvlakte gewoon bereikbaar blijven, zonder dat hiervoor ver omgevaren hoeft te worden. Reden voor deze uitzondering is dat uit een zogenaamde gebruikstoets is gebleken dat de doorvaart door sportvissers in de huidige intensiteit niet leidt tot significante verstoring voor de vogels in het gebied. Daarom is er ook geen reden om de doorvaart door sportvissers te verbieden.

Wel zijn er enkele voorwaarden verbonden aan deze uitzonderingspositie, bedoeld om de activiteit te reguleren. Zo is doorvaart alleen toegestaan voor leden van de bootvisverenigingen Zuidwest Nederland (Deltavissers), Delta Marien en De Honte, allen aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Sportvissers dienen zich bij doorvaart tevens te kunnen identificeren door het tonen van een geldige VISpas van één van de genoemde verenigingen. Daarnaast geldt een maximum vaarsnelheid van 7 knopen (13 km/h). Door deze voorwaarden strikt in acht te nemen, kan deze uitzonderingspositie voor sportvissers ook voor de toekomst veilig worden gesteld.

 Terug

10-11-2016
http://www.fishcresta.eu
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
http://www.fishmatrix.co.uk/
blank
http://www.frenkiesdobbers.nl
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.petervdwillik.nl
blank
http://www.garbolino.fr
blank
https://www.woutvanleeuwen.nl/
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.topdobbers.nl
blank
http://www.hengelsportfauna.nl/
blank
http://www.evezet.nl
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.hemuhengelsport.nl
blank
http://www.johnkooijhengelsport.nl
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank